Endocrinology Research and Practice
Search Results
Total of 8 results
Ranking
Release Date Sort Sort Article Type

P008-MEDULLER TİROİD KANSER. METASTAZ ARAŞTIRILMASINDA 18FDG-PET VE 99MTC(V)-DMSA İNCELEMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: (OLGU SUNUMU)

Cevdet Duran, Canan Ersoy, Ercan Tuncel, Erdinç Ertürk, Eray Alper, Şazi İmamoğlu

(Endocrinol Res Pract 2003; 7: -)

Abstract Related Articles

S004-ANALOG İNSÜLİNLER İLE TEDAVİ EDİLEN TİP 1 DİYABETLİLERDE SÜREKLİ CİLTALTI İNSÜLİN İNFÜZYONU (SCİİ) UYGULAMASININ UZUN DÖNEMDE METABOLİK KONTROLA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Ercan Tuncel, Ercan Tuncel, Canan Ersoy, Cevdet Duran, Özdemir B., B. Şişmanoğlu, Şazi İmamoğlu

(Endocrinol Res Pract 2003; 7: -)

Abstract Related Articles

P008-MEDULLER TİROİD KANSER. METASTAZ ARAŞTIRILMASINDA 18FDG-PET VE 99MTC(V)-DMSA İNCELEMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: (OLGU SUNUMU)

Ercan Tuncel, Erdinç Ertürk, Eray Alper, Şazi İmamoğlu, Cevdet Duran, Canan Ersoy

(Endocrinol Res Pract 2003; 7: -)

Abstract Related Articles
TURKISH
EISSN 2822-6135