Endocrinology Research and Practice
Other

S004-ANALOG İNSÜLİNLER İLE TEDAVİ EDİLEN TİP 1 DİYABETLİLERDE SÜREKLİ CİLTALTI İNSÜLİN İNFÜZYONU (SCİİ) UYGULAMASININ UZUN DÖNEMDE METABOLİK KONTROLA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

1.

Uludağ University Medical School, Department of Endocrinology and Metabolism, Bursa, Turkey

2.

Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Bursa, Turkey

3.

Uludağ Universitesi Medical Faculty, Division of Endocrinology, Bursa, Turkey

4.

Konya Education and Research Hospital, Division of Endocrinology, Konya, Turkey

5.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

Endocrinol Res Pract 2003; 7: Supplement -
Read: 687 Published: 28 March 2022
TURKISH
EISSN 2822-6135