Endocrinology Research and Practice
Case Report

Bell’s Palsy as an Unfavorable Effect of Growth Hormone Therapy in a Pediatric Patient with Turner Syndrome

1.

Selcuk University, Department of Pediatric Endocrinology, Konya, Turkey

Endocrinol Res Pract 2007; 11: 105-107
Read: 1311 Downloads: 255 Published: 01 September 2007

Abstract
Bell’s palsy is defined as a lower motor neuron facial palsy of acute onset unaccompanied by evidence of an aural, a neurological or a local cause. Bell’s palsy is an uncommon cause of facial palsy in children under 10 years of age. Here, we report a 9-year-old girl presented with unilateral facial palsy as an unfavorable effect of growth hormone therapy. To our knowledge, this is the first case report of an association of Turner syndrome with Bell’s palsy. Although this may be a chance association only, the condition raised the question of whether growth hormone therapy in Turner syndrome may contribute to Bell’s palsy. 

Turner Sendromlu Çocuk Hastada Büyüme Hormonu Tedavisinin İstenmeyen Etkisi Olarak Bell Felci

Özet
Bell felci aural, nörolojik ya da lokal bir sebebin eşlik etmediği ani başlangıçlı alt motor nöronun yüz felci olarak tanımlanmaktadır. Bell felci 10 yaş altındaki çocuklarda yüz felcinin nadir bir sebebidir. Burada büyüme hormonunun istenmeyen etkisi olarak tek taraflı yüz felci olan 9 yaşındaki kız olguyu sunuyoruz. Bilgilerimize göre bu olgu Bell felcinin eşlik ettiği Turner sendromlu ilk olgudur. Bu yalnız tesadüfi bir birliktelik olsa bile Turner sendromunda büyüme hormonu tedavisi Bell felcine katkıda bulunan bir durum olabilir. 
Anahtar kelimeler: Turner sendromu, Bell felci, büyüme hormonu tedavisi

Files
TURKISH
EISSN 2822-6135