Endocrinology Research and Practice
Other

S012-POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA SERUM PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN DÜZEYLERİ VE FLUTAMİDE+DESOGESTREL/ETHİNYL ESTRADİOL KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN ETKİSİ

1.

Dicle University Medical School, Endocrinology, Diyarbakır, Turkey

2.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, Diyarbakır

3.

Dicle University, Medical Faculty, Department of Endocrinology, Diyarbakir, Turkey

4.

Dicle University School of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Diyarbakır, Turkey

5.

Dicle University, Medical School, Department of Histology and Embryology, Diyarbakir, Turkey

Endocrinol Res Pract 2003; 7: Supplement -
Read: 679 Published: 28 March 2022
TURKISH
EISSN 2822-6135