Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Diyabet Araştırma ve Eğitim Merkezi Revize Diyabet Bilgi Testi’nin Türkçeye Adaptasyonu ve Diyabetli Bireylerin Bilgi Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

1.

İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, İstanbul, Turkey

2.

University of Health Sciences Hamidiye Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

3.

Health Institutes of Turkey, İstanbul, Turkey

Endocrinol Res Pract 2020; 24: 38-46
DOI: 10.25179/tjem.2019-71974
Okunma: 3094 İndirilme: 863 Online Yayın Tarihi: 01 Mart 2020

ÖZET

Amaç: Eğitim, diyabet yönetiminin köşe taşıdır ve yapılan pek çok eğitim çalışmasında eğitimin etkinliğini saptamak amacıyla Diyabet Bilgi Düzeyi Testleri kullanılmıştır. Çalışmamız, Michigan Diyabet Araştırma ve Eğitim Merkezi Revize Diyabet Bilgi Testi’nin (DKT2) Türkçeye adaptasyonunu yapmak amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, insülin kullanan toplam 296 diyabetli birey dâhil edilmiştir. Test, dil ve kapsam geçerliliğinin belirlenmesini takiben hastalara uygulanmıştır. Cronbach alfa katsayısı kullanılarak güvenirlilik çalışması yapılmıştır. Katılımcıların Diyabet Bilgi Testi sonuçları, demografik özellikleri ve laboratuvar verileri kaydedilmiştir. Bulgular: Cronbach alfa değerleri 1. kısım, 2. kısım ve tüm test için sırasıyla 0,60, 0,59 ve 0,70 olarak saptanmıştır. Test-tekrar test güvenirlilik değerleri sırasıyla 0,76 ve 0,87’dir (p<0.001). Ölçeğin ilk kısmına verilen doğru yanıt oranı Tip 1 diyabetli bireylerde %32,68±2,47 ve insülin kullanan Tip 2 diyabetli bireylerde ise %32,16±2,66’dır. Ölçeğin 2. kısmına verilen doğru yanıt oranı ise sırasıyla %19,68±2,05 ve %19,55±2,96 olarak saptanmıştır. Sonuç: Bu sonuçlar bize, DKT2’nin Türkçe versiyonunun hastaların diyabetle ilgili bilgi düzeyini ölçmek için güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. Ancak, hastaların bilgi düzeyini artırmak amacıyla diyabet eğitimleri geliştirilmelidir.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135