Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Görünüşte Sağlıklı Olan Erişkinlerde Leptin-Adiponektin Oranı ile Metabolik Sendrom İndeksleri Arasındaki İlişki

1.

Nutrition Research Center, School of Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2.

Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3.

Road Traffic Injury Research Centre, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

4.

School of Nutrition Sciences and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

5.

School of Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran

Endocrinol Res Pract 2020; 24: 122-131
DOI: 10.25179/tjem.2019-70761
Okunma: 1018 İndirilme: 312 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2020

ÖZET

Amaç: Leptin/adiponektin (L/A) oranı, metabolik sendrom (MetS) ve bununla ilişkili morbiditeler için öngördürücü bir faktör olarak kabul edilir. Bu çalışmada, görünüşte sağlıklı olan İranlı erişkinlerde serum L/A oranının MetS parametreleri ile ilişkisini inceledik. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki bu çalışma, İran'ın Tebriz şehrindeki farklı tıp merkezlerinden rastgele örnekleme ile seçilen, 25-50 yaşları arasında bulunan ve görünüşte sağlıklı olan 150 erişkin üzerinde gerçekleştirildi. Sağlıklı bir birey olma kriterimiz, katılımcıların kendi beyanlarına dayandırıldı. Antropometrik ölçümler, açlık kan şekeri (AKŞ) ve lipit profili, sistolik ve diyastolik kan basıncı (SKB ve DKB) ve açlık serum L/A düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Erkekler ve kadınlar arasında ağırlık, boy, bel çevresi (BÇ), SKB, trigliserit (TG), yüksek- dansiteli lipoprotein-kolesterol (HDL-K), serum leptin konsantrasyonu ve L/A oranı açısından anlamlı farklılıklar (p<0,05) vardı. Tek değişkenli doğrusal regresyon modeli, serum leptin konsantrasyonunun BÇ (p=0,024) ve AKŞ (p=0,046) ile anlamlı bir pozitif ilişkisi olduğunu ortaya koydu. Karıştırıcı faktörler ayarlandıktan sonra çoklu regresyon modeli kullanılarak benzer bir sonuç elde edildi (p<0,001 ve p=0,045). Ayarlanan modelde, L/A oranı ile BÇ (p=0,010) arasında anlamlı pozitif korelasyon bulundu. Ancak, adiponektin ve MetS indeksleri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi. Sonuç: Bulgularımız, görünüşte sağlıklı olan erişkinlerde serum leptin konsantrasyonu ile BÇ-AKŞ ve L/A oranı-BÇ arasında anlamlı pozitif ilişki olduğunu gösterdi. Yani, adiponektin ile karşılaştırıldığında, leptin ve L/A oranı MetS için daha yararlı öngördürücüler olabilir.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135