Endocrinology Research and Practice
Derleme

Tiroidin Hurthle Hücreli Neoplazisi: Hala İkilem mi?

1.

Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Kahramanmaraş, Turkey

Endocrinol Res Pract 2016; 20: 54-57
DOI: 10.4274/tjem.3191
Anahtar Kelimeler : Hurthle, neoplazi, sitomorfoloji
Okunma: 5148 İndirilme: 572 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2016

ÖZET

Hurthle hücreleri tiroglobulin üreten büyük epitelyal hücreler olup hem nonneoplastik hem de neoplastik tiroid lezyonlarında izlenirler. Hurthle hücreli neoplaziler, benign Hurthle hücreli adenom veya malign Hurthle hücreli kanserler olarak sınıflandırılırlar. Bu iki antite tiroid kapsül veya vasküler invazyonun veya metastatik hastalık varlığına göre ayırt edilmektedir. Tümör biyolojik davranışı öngörülememektedir. Neoplastik hastalık ile alakalı sitomorfolojik özellikler; kolloid yokluğu, kronik enflamasyon yokluğu, nonmakrofolliküler yapı, kan damarı hasarı varlığı, artmış sellülarite, artmış Hurthle hücreleri, küçük hücre displazisi, büyük hücre displazisi, kalabalıklaşma ve dizhezyondur. Maligniteyi destekleyen bu sitomorfolojik özellikler Hurthle hücresi içeren nodüllere yaklaşım konusunda klinisyene kılavuz olacaktır.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135