Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Önemi Belirsiz Atipi/Önemi Belirsiz Foliküler Lezyon Tiroid Nodüllerinde İlk Cerrahi Yaklaşım Olarak Hemitiroidektomi Mantıklı Gibi Görünmektedir

1.

Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey

2.

Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ankara, Turkey

3.

Atatürk Education and Research Hospital, Department of Pathology, Ankara, Turkey

Endocrinol Res Pract 2018; 22: 57-63
DOI: 10.25179/tjem.2017-58459
Okunma: 3008 İndirilme: 426 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2018

ÖZET

Amaç: Önemi belirsiz atipi/önemi belirsiz foliküler lezyon Bethesda sisteminin heterojen bir kategorisidir. Bu çalışmada, sitolojide önemi belirsiz atipi/önemi belirsiz foliküler lezyon nodülü olduğu için hemitiroidektomi yapılan hastalardaki başlangıç malignite oranının, tamamlayıcı tiroidektomi ihtiyacının, karşı lobdaki malignite oranının belirlenmeye çalışılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Merkezimizde hemitiroidektomi operasyonu geçiren tiroid nodül sitolojileri (n=48) ÖBA/ÖBFL olan 47 (yedi erkek, 40 kadın; ortalama yaş 40,3±13,3 yıl) hasta çalışmaya dâhil edildi. Bulgular: Preoperatif sitolojide önemi belirsiz atipi nodül sayısı 32 (%66,7), önemi belirsiz foliküler lezyon nodül sayısı 16 (%33,3) idi. Histopatoloji sonuçları incelendiğinde 34 (%72,3) hasta benign, 13 (%27,7) hasta malign olarak rapor edildi. Malignite saptanan 13 hastadan 11 (%23,4)’ine tamamlayıcı tiroidektomi yapılmıştı. Tamamlayıcı tiroidektomi yapılan hastaların karşı lob histopatolojileri incelendiğinde 9 (%81,8)’unun benign, 2 (%18,2)’sinin malign olduğu saptandı. Sonuç: Hemitiroidektomi önemi belirsiz atipi/önemi belirsiz foliküler lezyon sitolojili tiroid nodüllerinde başlangıç için makul bir cerrahi yaklaşım gibi görünmektedir.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135