Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Bariatrik Cerrahi Öncesi Değerlendirilen Ciddi Obezitesi Olan Hastalarda Serum 25(OH) Vitamin D Seviyeleri

1.

Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Clinic of Internal Medicine, İstanbul, TURKEY

2.

Marmara University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism İstanbul, TURKEY

Endocrinol Res Pract 2020; 24: 115-121
DOI: 10.25179/tjem.2019-71778 -
Okunma: 1205 İndirilme: 375 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2020

ÖZET

Amaç: Obezite, her popülasyonda farklı sıklıkta saptandığı bildirilen vitamin D eksikliği için bir risk faktörüdür. Bu çalışmada, bariatrik cerrahi öncesi değerlendirilen obez hastalarda 25(OH) vitamin D (25(OH)D) düzeyleri, intakt parathormon (iPTH) düzeyleri ve bunların beden kitle indeksi (BKİ) ile ilişkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bariatrik cerrahi öncesinde değerlendirilen 1.082 morbid obez hasta (41±10 yaş, kadın/erkek: 823/259) verileri retrospektif olarak değerlendirildi. BKİ, bel çevresi (BÇ), serum 25(OH)D, iPTH, kalsiyum, fosfor değerleri hastaların dosyalarından kaydedildi. Bulgular: BKİ, BÇ, iPTH, 25(OH)D düzeyleri sırasıyla 48±8,9 kg/m², 128±11,9 cm, 64±36 pg/mL, 15±18 ng/mL idi. Ortalama 25(OH)D düzeylerinin, hastaların %79,1’inde yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Çalışma grubundaki tüm hastaların %40,9’unda (443/1.082) çok düşük 25(OH)D vitamini seviyesi (<10 ng/mL) vardı. Obez kadınlarda 25(OH)D vitamin düzeyleri, obez erkeklere kıyasla anlamlı olarak düşük bulunmuştur. 25(OH)D vitamin düzeyleri iPTH ile ters orantılı izlenmiştir (r=-0,34, p<0,0001), tüm grupta 25(OH)D vitamin düzeyleri BKİ ve BÇ ile negatif korelasyon göstermiştir (r=-0,20, p<0,0001) (r=- 0,14, p=0,002). Multivaryant analiz, BKİ’nin D vitamini eksikliği için bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Sonuç: Bariatrik cerrahi için aday olan morbid obez hastalarımızda yüksek oranda D vitamini eksikliği gözlemledik. BKİ, 25(OH)D seviyelerinin belirleyicisidir. BKİ ile 25(OH)D vitamin düzeyleri negatif korelasyon göstermektedir. Bariatrik cerrahiye aday olan obez hastalar, D vitamini eksikliği ve olası osteomalazi açısından değerlendirilmeli ve bariatrik cerrahi öncesi uygun şekilde tedavi edilmelidir.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135