Endocrinology Research and Practice
Derleme

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bifazik İnsülin Aspart 30 Kullanımı: Uzman Paneli Görüşleri

1.

MedAmerikan Medical Center, İstanbul, Turkey

2.

Department of Endocrinology and Metabolism, Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

3.

Department of Endocrinology and Metabolism, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

4.

Department of Endocrinology and Metalobism, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

5.

Department of Endocrinology and Metabolism, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

6.

Department of Endocrinology and Metabolism, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

7.

Department of Endocrinology and Metabolism, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey

8.

Department of Endocrinology and Metabolism, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

9.

Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

10.

Department of Endocrinology and Metabolism, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

11.

Department of Endocrinology and Metabolism, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

12.

Department of Endocrinology and Metabolism, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

Endocrinol Res Pract 2018; 22: 183-197
DOI: 10.25179/tjem.2017-57420
Okunma: 2280 İndirilme: 515 Online Yayın Tarihi: 01 Eylül 2018

ÖZET

Tip 2 diyabet (T2D) tedavisinde amaç, insülinin yetersiz salgısı ve/veya insülin direnci sonucu oluşan hiperglisemiyi ortadan kaldırmak, beta hücre harabiyetini/tükenişini yavaşlatmak, eşlik eden diğer metabolik sorunları düzeltmek ve komplikasyonları önlemektir. Güncel tedavi algoritmalarında yaşam tarzı değişikliği (tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz) ve oral antidiyabetikler ile tedavi seçeneklerini izleyen aşamada yer alan insülin, T2D için bir yerine koyma tedavisi olarak değerlendirilmektedir. Hazır karışım insülinler, oral antidiyabetikler ile kan glukoz düzeyleri kontrol altına alınamayan hastaların tedavisinde yer alması önerilen tedavi seçeneklerinden olup, hem bazal hem de prandiyal insülin ihtiyacını fizyolojiye yakın biçimde karşılamak amacıyla geliştirilmişlerdir. İnsülin tedavisinin kişiye özel olması gerektiği konusundaki konsensüs, hekimlerin değişik insülinlerin kullanımları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle, ülkemiz koşullarında bifazik insülin aspart 30’un doğru hastada, doğru zamanda ve doğru biçimde kullanılmasını kolaylaştırmak ve hekimlere yardımcı olmak için Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapmakta olan deneyimli endokrinologlardan oluşan bir uzman paneli tarafından, bu kapsamlı uzlaşı metni hazırlanmıştır. Bu uzlaşı metninde, uzman paneli görüşleri; a) İnsülin tedavisine uygun başlangıç, titrasyon ve yoğunlaştırma algoritma önerileri ve b) Bifazik insülin aspart 30 tedavisine özgü başlangıç, titrasyon ve yoğunlaştırma tedavi algoritmaları ve tedavi geçişlerine dair özel durumlara ilişkin öneriler temelinde sunulmaktadır.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135