Endocrinology Research and Practice
Invited Review

Nöroendokrin Tümörlerin Tanısına Endokrin Bakış

1.

Kent Hospital, Division of Endocrinology, İzmir

2.

Emeritus Professor of Endocrinology, University of Oxford and Consultant NET Endocrinologist, NET Centre of Excellence, Royal Free Hospital, London

Endocrinol Res Pract 2018; 22: 117-144
DOI: 10.25179/tjem.2018-59949
Okunma: 2139 İndirilme: 408 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2018

ÖZET

Vücutta pek çok organ sistemi ve dokuya dağılmış olarak bulunan nöroendokrin hücrelerden köken alan, aktif hormon salgısı olan/olmayan tümörlere nöroendokrin tümörler adı verilmektedir. Nöroendokrin tümörlerin kliniğe başvurusu primer tümörün köken aldığı organa, hormon salgısı olmasında ve böylece hormona özel bulguların olup olmamasına göre değişmektedir. Nöroendokrin tümörü olan hastalar endokrinoloji polikliniklerinde yüz kızarması ve terleme atakları, hipoglisemi ya da salgılanan ektopik hormona bağlı bulgular ile görülebilmekte veya gastroenteroloji/genel cerrahi polikliniklerinden tesadüfen saptanan gastrik nöroendokrin tümör, diyabet, pankreas kitlesi ve/veya diyare ile konsülte edilebilmektedirler. Bu çalışmada, difüz nöroendokrin sistem kaynaklı tümörlerin ama özellikle gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörlerin polikliniğe geliş şikayetleri, bulgular ve laboratuvarda tanısal belirteçler anlatılmıştır. Amaç, sık görülmeyen bu hastalara tanı koyması en muhtemel uzman hekim olmakla birlikte, çok sayıda laboratuar testi ile karşı karşıya olan endokrinologlara pratik bir yaklaşım sunmak ve bu tümörlerin bazı genetik sendromlarla,özellikle multipl endokrin neoplazi tip 1 (MEN1) ile olan bağlantısını vurgulamaktır.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135