Endocrinology Research and Practice
Invited Review

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Bariatrik Cerrahi Kılavuzu Özeti

1.

Harran University Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Sanlıurfa, Turkey

2.

University of Health Sciences, Yüksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Bursa, Turkey

3.

University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Istanbul, Turkey

4.

University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey

5.

Trakya University Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Edirne, Turkey

6.

Gaziosmanpaşa University Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Tokat, Turkey

7.

İnönü University Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Malatya, Turkey

8.

Reyap Sağlık Grubu, Department of Endocrinology and Metabolism, Çorlu, Istanbul, Turkey

9.

Erciyes University Medical Faculty, Department of Endocrinology and Metabolism, Kayseri, Turkey

Endocrinol Res Pract 2017; 21: 140-147
DOI: 10.25179/tjem.2017-57388
Okunma: 2767 İndirilme: 593 Online Yayın Tarihi: 01 Aralık 2017

ÖZET

Obezite, dünyadaki yetişkin nüfusun yaklaşık üçte birini etkileyen yaygın bir hastalık olup pek çok tıbbi, psikososyal ve ekonomik problemlere neden olmaktadır. Birçok hastada tıbbi tedaviler ile istenilen kilo kaybının sağlanamaması nedeniyle obezitenin tedavisi için günümüzde çeşitli cerrahi yaklaşımlar geliştirilmiş olup bunlar bariyatrik veya metabolik cerrahi olarak adlandırılmaktadır. Bariyatrik cerrahi sonuçları, obezite ve ilgili komplikasyonlarda çarpıcı ve uzun süreli iyileşmeyi desteklese de, uygun hastanın ve bariyatrik yöntemin seçimi, ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirme ile takip, bariyatrik cerrahinin başarısı için çok önemlidir. Bu nedenle, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Bariyatrik Cerrahi Kılavuzunun kısa bir derlemesini yapmayı amaçladık. Bu derlemede, bariyatrik cerrahi endikasyon ve kontraendikasyonları, obez hastanın preoperatif dönemde hazırlanması, yaygın olarak kullanılan bariyatrik cerrahi yöntemler ve postoperatif dönemde hastanın takip ve tedavisi özetlenmiş olup Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Hipertansiyon, Lipid Metabolizması ve Obezite Çalışma Grubu görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135