Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Subklinik Hipotiroidizm Menopoz Sonrasında Aterojenik Lipid Profiliyle İlişkilidir

1.

Clinical Center University Sarajevo Medical Intensive Care Unit Sarajevo BA

2.

Clinical Center University of Sarajevo Clinic for Nuclear Medicine and Endocrinology Sarajevo BA

3.

Clinical Center University of Sarajevo Clinic for Cardiology, Rheumatology and Vascular Disease Sarajevo BA

4.

Clinical Center University of Sarajevo Clinic for Anesthesiology and Reanimation Sarajevo BA

Endocrinol Res Pract 2017; 21: 37-41
DOI: 10.25179/tjem.2017-56539
Okunma: 2042 İndirilme: 447 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2017

ÖZET

Amaç: Subklinik hipotirodizmi olan postmenopozal kadınlarda aterojenik lipid profilinin prevalansını ve ilişkisini belirlemektir. Gereç (Olgular) ve Yöntemler: Prospektif klinik çalışma 140 postmenopozal kadını içermiştir. Tüm olgularda temel sosyodemografik ve antropometrik verileri, tiroid bezinin hormonal durumu ve lipid profili belirlenmiştir. Olgular 30 ay süreyle takip edilmiştir. Bulgular: Postmenopozal kadınlarda subklinik hipotiroidizm daha yüksek serum kolesterol, trigliserid, LDL-C düzeyleri ve daha düşük HDLC düzeyleriyle anlamlı düzeyde ilişkilidir (sırasıyla, p=0,009, p=0,01, p=0,023, p=0,001). Dahası, tekrarlanan ölçümlerin analizleri subklinik hipotiroidizmin, yaş ve menopoz süresinden bağımsız olarak; daha yüksek serum kolesterol (uyarlanmış beta: 0,43, CI: 0,12, 0,74, p=0,007), trigliserid (uyarlanmış beta: 0,52, CI: 0,21, 0,84, p=0,001) ve LDL-C (uyarlanmış beta: 0,35, CI: 0,03, 0,67, p=0,03) ve daha düşük serum HDLC (uyarlanmış beta: -0,48, CI: -0,81, 0,15, p=0,004) düzeyleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Sonuç: Subklinik hipotiroidizm postmenopozal kadınlarda aterojenik lipid profiliyle ilişkilidir.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135