Endocrinology Research and Practice
Olgu Sunumu

Subklinik Hipotiroidizm ve Munchausen Sendromu: Nadir Bir Birliktelik

1.

Departmant of Endocrinology, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, TURKEY

2.

Clinic of Endocrinology, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Çanakkale, TURKEY

3.

Department of Psychiatry, University of Health Sciences Ankara City Hospital, Ankara, TURKEY

4.

Department of Internal Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, TURKEY

Endocrinol Res Pract 2021; 25: 238-242
DOI: 10.25179/tjem.2020-80830
Okunma: 1194 İndirilme: 353 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2021

ÖZET

Hipotiroidizm yönetimindeki başarısızlığın nedenlerinden biri levotiroksin (LT4) tedavisine uyumsuzluktur. Bu problem genellikle ilacın uygun kullanımı ile aşılabilir. Bununla birlikte, psuedomalabsorpsiyon olarak isimlendirilen hastanın yanıltma amaçlı olarak ilaç alma uyumsuzluğuna devam etmesi tedavi başarısızlığını devam ettirebilir. Kesin bir teşhis yapmak için LT4 absorpsiyon testlerinin yapılması gerekecektir. Pseudomalabsorpsiyon tanısı konan hastalarda, psikiyatrik bozukluklar olabileceği belirtilmektedir ancak munchausen sendromu içerisinde tanı konulmuş vakalar nadirdir. Munchausen sendromu ya da diğer isimiyle faktisyöz bozukluk, hastanın yanıltıcı bulgularla sağlık çalışanlarını kandırmasıyla karakterize psikiyatrik bir bozukluktur. Hastanın temel motivasyonu duygusal kazançtır ve bu kronik bir durum gösterebilir. Burada, hipotiroidizm tedavisindeki başarısızlığın nedeni olarak LT4 psödomalabsorpsiyonu tanısı koyduğumuz, ardından munchausen sendromunun diğer klinik özelliklerini (açıklanamayan cilt yaraları, tekrarlayan kandırma amaçlı semptom ve bulgular ve aşırı sayıda hastane başvurusu gibi) saptadığımız ilginç bir vaka sunuyoruz.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135