Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

İnsülin Pompası Kullanan Tip 1 Diyabetli Hastaların Hipoglisemi Düzeylerinin İyileştirilmesinde Eş Zamanlı Ekip Çalışmasının Önemi

1.

Division of Endocrinology and Metabolism, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, TURKEY

2.

Department of Internal Medicine, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, TURKEY

3.

Department of Nursing, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, TURKEY

4.

Department of Nutrition and Dietetics, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, TURKEY

Endocrinol Res Pract 2022; 26: 13-22
DOI: 10.25179/tjem.2021-84564
Okunma: 2353 İndirilme: 801 Online Yayın Tarihi: 01 Mart 2022

ÖZET

Amaç: Eş zamanlı ekip çalışması, hastalara ilişkin bulguların doktor, hemşire ve diyetisyenden oluşan bir ekip tarafından aynı oturumda birlikte değerlendirildiği bir işbirliği tipi olarak tanımlanabilir. Araştırmamızın amacı, eş zamanlı ekip çalışmasının tip 1 diyabet tanılı hastaların metabolik ve klinik sonuçlarına olan etkilerini irdelemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu geriye dönük (retrospektif) araştırmada, önceden insülin pompası kullanmakta olan ve ekip çalışması protokolüne katılan Tip 1 diyabet tanılı 49 hasta yer almıştır. İlk aşamada, ekip çalışması öncesini ve sonrasını içeren metabolik ve klinik parametrelere ilişkin veriler toplanmış; daha sonra eş zamanlı ekip çalışması ile insülin pompası takılan 16 hastaya ve yine aynı yöntemle gebelik takipleri yapılan 9 hastaya ilişkin veriler analiz edilmiştir. Bulgular: Eş zamanlı ekip çalışmasında yer alan önceden insülin pompası kullanan Tip 1 diyabet tanılı hastalarda, hipoglisemik atak sıklığı bakımından belirgin bir azalmanın söz konusu olduğu görülmüştür. Hemoglobin A1c değerlerinde ise istatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte, düşme eğiliminin olduğu gözlenmiştir. Ayrıca eş zamanlı ekip çalışmasının; insülin pompası kullanımına yeni başlayan tip 1 diyabet tanılı hastaları ve tip 1 diyabet tanılı gebe hastaları kapsayan 2 ayrı hasta alt grubunun takibinde de etkili olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Eş zamanlı ekip çalışması yaklaşımının insülin pompası kullanan Tip 1 diyabet tanılı hastaların tedavisinde, başta hipoglisemi atak sıklığı olmak üzere, pratik ve etkili bir yöntem olabileceği belirlenmiştir.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135