Endocrinology Research and Practice
Olgu Sunumu

Nadir Bir Primer Lenfoma Lokalizasyonu: Hipofiz Bezi

1.

Division of Endocrinology and Metabolism, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, TURKEY

2.

Department of Pathology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, TURKEY

3.

Division of Hematology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, TURKEY

4.

Department of Radiology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, TURKEY

5.

Department of Neurosurgery, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, TURKEY

6.

Department of Internal Medicine, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, TURKEY

Endocrinol Res Pract 2022; 26: 55-60
DOI: 10.25179/tjem.2021-84943
Okunma: 2237 İndirilme: 540 Online Yayın Tarihi: 01 Mart 2022

ÖZET

Lenfomalar, son derece nadir görülmekte olup, hipofiz kitlelerinin ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalıdır. Lenfomaların pituiter infiltrasyonları göreceli olarak daha sık karşımıza gelirken, hipofiz bezinin izole primer lenfoması çok daha nadirdir. Bu olguda, hastaneye baş ağrısı, çift görme ve görme keskinliğinde azalma şikâyeti ile başvuran 64 yaşında bir kadın hastayı sunduk. Preoperatif ön tanısı parasellar menenjioma olan hastaya, vücutta herhangi bir ek odak olmadığının gösterilmesinin ardından izole primer pituiter lenfoma tanısı kondu. Tanısının kesinleşmesinin ardından hastaya kemoradyoterapi başlandı. Kemoterapi ve radyoterapinin hızla başlanmasına karşın hasta, tedavinin 3. ayında akciğer enfeksiyonuna sekonder sepsis nedeniyle kaybedildi. Pituiter lenfomalar son derece nadir olup, ileri yaşta ve/veya immünsuprese hastalarda daha sık görülmektedir. Primer ve sekonder lenfoma ayırıcı tanısının yapılması, etkin bir tedavi belirlemek için çok önemlidir. Ancak günümüzde raporlanmış olguların az sayıda olması nedeniyle standardize bir tedavi protokolü için henüz yeterli kanıt bulunmamaktadır.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135