Endocrinology Research and Practice

2023 yılından itibaren dergi ismi Endocrinology Research and Practice olarak değişmiştir. 

Eski Başlık (1997-2022)
Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism
ISSN: -
EISSN: 1308-9846
 
Yeni Başlık (2023-…)
Endocrinology Research and Practice
ISSN: -
EISSN: 2822-6135

ENGLISH
EISSN 2822-6135