Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Ekvador'daki Hastalarda Hipotiroidi ile Birlikte Görülen Sağlık Sorunları

1.

Universidad Central del Ecuador, Hospital Docente "Carlos Andrade Marín", Unidad de Prevención e Investigación Neuroendocrinovascular,

2.

ESPOL Polytechnic University. Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. CIBE y FCV. Campus Gustavo Galindo

3.

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Instituto de Biomedicina. Facultad de Ciencias Médicas. Guayaquil, Ecuador

Endocrinol Res Pract 2017; 21: 104-107
DOI: 10.25179/tjem.2017-56580
Okunma: 1235 İndirilme: 393 Online Yayın Tarihi: 01 Aralık 2017

ÖZET

Amaç: Tiroid bezi hormonal sekresyonlarla çeşitli fizyolojik fonksiyonları düzenler ve fonksiyonel anomalilerinden çoklu metabolik fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu yazıda, hipotirodizim (HT) ile diğer hastalıklar -özellikle vasküler riskler üzerine odaklanılarak- arasındaki korelasyon çalışılmıştır.Gereç ve Yöntemler: Ekvador Sosyal Güvenlik Enstitüsü kamu kliniği ve Quito (Nörobilim Enstitüsü) Nöro-endokrin-vasküler Önleme Özel Biriminde dışardan konsülte edilerek tıbbi bakım alan 11.520 erişkin hasta arasından HT tanısı alan 645 hasta çalışmaya alınmıştır. Bulgular: Genel popülasyona kıyasla, HT hastalarında aşağıdaki hastalıkların görülme sıklığı anlamlı şekilde daha yüksektir: dislipidemi (%67,0'a karşı %1,4), arteriyel hipertansiyon (%36,0'a karşı %9,3), obezite (%35,0’a karşı %24,3) ve hiperglisemi (%18,0’a karşı %3,4). HT hastalarında ayrıca kardiyomegali (%18), inme (%17) ve akut miyokard infarktüsü (%9) gibi çeşitli sağlık riskleri de görülmüştür. Primer HT, kadınlarda daha yüksek oranlarda insidans indeksi sergilemektedir (%75,0).Sonuç: Bu çalışma, bu hastaneye ve Ekvador hükümetine, hastaların yaşam kalitesini ve prognozunu iyileştirmek amacıyla yalnızca eşlik eden hastalıkların kontrolünü değil, HT'nin önlenmesi için temel nedenlerinin teşhisi ve araştırılmasına yönelik daha fazla çaba gösterilmesini önermektedir.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135