Endocrinology Research and Practice
Derleme

Güncel Diyabet Teknolojisi ve Zorlukları

1.

School of Biosciences, Faculty of Health & Medical Sciences, Taylor’s University Lakeside Campus, MALAYSIA

2.

Centre for Drug Discovery and Molecular Pharmacology (CDDMP), Taylor’s University Lakeside Campus, MALAYSIA

Endocrinol Res Pract 2022; 26: 38-47
DOI: 10.25179/tjem.2021-86517
Okunma: 2271 İndirilme: 583 Online Yayın Tarihi: 01 Mart 2022

ÖZET

Diabetes mellitus prevalansı dünya çapında endişe verici bir oranda artmaktadır. Kesin tedavi mevcut olmadığında, hastalığın ilerlemesini kontrol etmenin en iyi yolu etkili hastalık yönetimidir. Araştırmalar, diyabet teknolojisinin sağlık sonuçlarını ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Diyabet teknolojisi, hastaların hastalık yönetiminde kullanılan donanım, cihaz ve yazılımları kapsayan her türlü çözüm olarak tanımlanabilir. Bu derleme, iyi bilinen diyabet teknolojisinin farklı kategorilerini, konuyla ilgili sürmekte olan araştırmaları ve zorlukları tartışarak diabetes mellitusa bir giriş görevi görmektedir. Derlememiz, insülin uygulaması, glukoz izleme ve 2 kategoriyi tek bir kategoride birleştiren hibrit cihazlar olmak üzere 3 ana kategoriye ayrılmıştır. Ayrıca diyabet, hastalık yönetiminde dikkate değer bir araç hâline geldiği için dijital sağlık uygulaması da ele alınmıştır. Bu cihazların hastalık yönetiminde kullanımı son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak yine de cihazların tam potansiyelinden yararlanılmasının önünde engeller bulunmaktadır.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135