Endocrinology Research and Practice
Olgu Sunumu

Congenital Hypothyroidism and Hyperinsulinaemic Hypoglycaemia - Case Report

1.

Selçuk University, Pediatric Endocrinology, Konya, Turkey

2.

The Institute of Child Health, University College, London, United Kingdom

Endocrinol Res Pract 2006; 10: 0-0
Anahtar Kelimeler : hipotiroidi, hipoglisemi, yenidoğan
Okunma: 654 Online Yayın Tarihi: 01 Aralık 2006

Özet
Konjenital hipotiroidi pediatrik endokrinolojinin en sık görülen endokrin bozukluklarındandır. Tiroid hormonları glukoz metabolizması fizyolojisinde önemli bir rol oynamakta olup dokularda insulin duyarlılığını etkiler. Hiperinsulinemik hipoglisemi neonatal periyodda önemli bir hipoglisemi nedeni olup konjenital veya intrauterin gelişme geriliği, perinatal asfiksi ve maternal diabetes mellitusa sekonder de olabilir. Biz burada dishormonogenez nedeniyle konjenital hipotiroidisi olan bir yenidoğanda ciddi hiperinsulinemik hipoglisemi durumunu sunmaktayız. Hiperinsulinemik hipoglisemi durumu tiroksin replasman tedavisibaşlandıktan sonra düzeldi.Bu yazıda neonatal dönemde hipoglisemi nedeni olarak konjenital hipotiroidinin nadir görülen bir durum olması vurgulanmaktadır.

 

ENGLISH
EISSN 2822-6135