Endocrinology Research and Practice
Orijinal Araştırma

Subklinik Hipotiroidisi Olan Kadınlarda Antioksidan Durum ve Serum Prolidaz Aktivitesi

1.

Harran University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Şanlıurfa, Turkey

2.

Harran University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Şanlıurfa, Turkey

3.

Harran University Faculty of Medicine, Department of Clinical Biochemistry, Şanlıurfa, Turkey

Endocrinol Res Pract 2015; 19: 38-41
DOI: 10.4274/tjem.2640
Okunma: 1205 İndirilme: 370 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2015

ÖZET

Amaç: Tiroid hormonları vücuttaki oksidan-antioksidan dengesi ile ilişkilidir. Hipotiroidizm bozulmuş kollajen döngüsü ile ilişkilidir. Bizde oksidatif hasardan koruyucu belirteçler olan paraoksonaz (PON) ve arilesteraz (ARE) düzeylerini ve kollajen döngüsünün önemli bir belirteci olan serum prolidaz aktivitesini (SPA) premenapozal subklinik hipotiroidili kadınlarda incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 18 subklinik hipotiroidili (SH) kadın (çalışma grubu) ve 18 yaş, cins ve vücut kitle indeksi uygun (kontrol grup) kadın alındı. PON, ARE ve SPA düzeyleri saptandı.
Bulgular: Çalışma grubunun PON ve ARE aktiviteleri kontrol grubuna göre anlamlı düşüktü (PON için sırasıyla 149,5 (56,2) U/L, 210,5 (161,2) U/L; p=0,034 ve ARE için sırasıyla 198,9 (28,6) U/L, 227,0 (101,3) U/L; p=0,044). Çalışma grubunda SPA kontrol grubuna göre anlamlı yüksekti (sırasıyla 670,0 (9,7) U/L, 664,6 (8,2) U/L; p=0,027). TSH seviyeleri SPA ile pozitif (r=0,404, p=0,015) ve PON ve ARE ile negatif (sırasıyla r=-0,348, p=0,037; r=-0,329, p=0,050) koreleydi.
Tartışma: SH’li kadınlar sağlıklı kadınlara göre organizmadaki oksidan durumdan kaynaklı olabileceği düşünülebilen daha yüksek SPA ve daha düşük antioksidan enzim aktivitelerine sahipti. Altta yatan mekanizmaların ve SH’nin gelişiminde SPA’nın önemini anlamak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-6135